استخدام نیروی کارگر ساده. کارگر پرسکار خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

قفل ایساتیس / 18:0-1399/12/11
به تعداد نیرو جوان جهت کار در شرکت قفل و ۲ نفر پرسکار ماهر نیازمندیم
یزد .شهرک صنعتی یزد. بلوار کاج . ۲۴ متری یازدهم کاج.بهارستان ۱۶

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...