استخدام نیروی نیروی تولید آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

سبحان بسپار نیکان / 18:54-1399/11/23
یک شرکت تولیدی پلاستیک نیازمند تعدادی نیروی جوان آقا بصورت ۲۴ ساعته ،دو شیفت ۱۲ ساعته با حقوق و مزایا طبق اداره کار همراه با اضافه کاری و سرویس ایاب و ذهاب و ناهار یا شام میباشد،
اشکذر،شهرک صنعتی نیکو،میدان صنعت۲

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...