استخدام نیروی خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

فروشگاه نگین / 8:22-1399/11/21
۳نفر انبار دار (اقا) ۳نفر غرفه دار (خانم) ۳نفر صندوقدار (خانم) حقوق ساعتی محدوده شهدای محراب تلفن تماس ۰۹۹۲۵۵۲۸۴۸۱
بلوار مدرس.فروشگاه نگین

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...