استخدام نیروی کارگر خانم/آقا جهت کار در محدوده شهرستان یزد

تولیدی دونات و پیراشکی سیدمدرس / 8:44-1399/11/19
کارگاه تولیدی دونات و پیراشکی در دو شیفت کاری صبح و بعداز ظهر حقوق بر مبنای قانون کار با بیمه نیروی خانم و آقا یک هفته اول کار آموزشی ... در محدوده میدان امام علی علیه السلام و همافر شماره تماس ۰۹۱۳۸۵۰۲۷۷۵
میدان ابوالفضل نرسیده ب میدان همافر، قبل ریل قطار خیابان شهید پارسائیان

استخدام امروز

1 2 3 4 5  ...